FHH 90 værdier, vision og mål

FHH 90 håndbold værdier, vision og mål
Som klub bygger vi på værdien: Der skal være plads til alle både sportslig og menneskeligt. Vi udvikler og tiltrækker trænere, der sportsligt og uddannelsesmæssigt er parate til at dække FHH 90’s fremtidige behov.

Det fælles fokus er at spille håndbold, fordi det er sjovt og lærerigt!

Vi er en klub der er drevet af mange, der deler troen på vores kultur, værdier og vision.

Vores forening bygger på et fundament af frivillighed.


Vision for FHH 90
Klubånd:

 • FHH90 er vores klub
 • Loyalitet fra spillere og trænere i klubben – et rart sted at være
 • FHH90 skal give de unge en nødvendig ballast i livet – så holdsport og foreningslivet igen bliver moderne


Frivillighed – der skal være hænder og hoveder nok:

 • FHH 90 skal være synlige i lokalmiljøet
 • FHH 90 skal have et aktivt og attraktivt netværk for vores frivillige
 • FHH 90 afholder et årligt stævne, hvor der skal bruges frivillige
 • FHH 90 skal have en stærk rygrad
 • Der skal være en god struktur i klubben – der understøtter uddelegering
 • FHH 90 skal være repræsenteret i alle årgange fra U6 til U19 både piger og drenge
 • Der skal være en god økonomi i klubben


Trænere – skal vi selv skabe og udvikle:

 • Intern rekruttering af ungtrænere, startende som hjælpetrænere
 • Vi skal skabe de bedste udviklingsmuligheder for vores trænere
 • Vores erfarne trænere skal være mentorer for ungtrænerne
 • Uddannelse af trænerne til det niveau de evner og stræber efter


Faciliteter:

 • Vi søger at udnytte de eksisterende faciliteter bedst muligt – og skubber på for at få skabt flere


Bestyrelsens mål for 2023/24

 • Aktiver de frivillige
 • Promover håndbold i FHH 90 på skolerne i området
 • Afholdelse af klubdage
 • Afholdelse af stævnet CUP13
 • Brug af opdateret trænerhåndbog
 • Brug af opdateret ”forældre skriv”
 • Promovering af sponsorer
 • Brug af Holdsport som hel platform


Ovenstående er uddrag af bestyrelsens mål, men ikke en udtømmende liste.