Forældresiden

Forældre kan gøre meget for at bakke op om børns interesse for at spille håndbold - og du skal gøre det. En positiv opbakning fra din side er vigtig, hvis det skal være sjovt at spille håndbold.

Et par gode råd

De 10 forældre - bud

  1. Mød op til træning og kamp - dit barn ønsker det.
  2. Pres ikke dit barn med for høje ambitioner og forventninger.
  3. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen - ikke bare dit eget barn. Gør det i både medgang og modgang.
  4. Respekter trænerens dispositioner - forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen.
  5. Se på dommeren som en vejleder - kritiser ikke hans/hendes afgørelser.
  6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage - pres ikke.
  7. Spørg om kampen var spændende og sjov - ikke kun om resultatet.
  8. Sørg for rigtig og fornuftigt udstyr - overdriv ikke.
  9. Vis respekt for arbejdet i foreningen - tag initiativ til årlige forældremøder, hvor man kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i foreningens liv end lyst og engagement.
  10. Tænk på, at dit barn spiller håndbold - ikke dig!

Som forældre vil I selvfølgelig jeres børn det bedste, og det kan I vise ved at være medlevende, positivt engagerede medspillere.

Spørg i Jeres klub om der er opstillet retningslinier omkring håndboldkampe og forældre adfærd.
Hvis ikke, så er det en god ide at få det gjort - det giver tryghed for alle parter.

 Udskriv