Generalforsamling 2019 - information om ny bestyrelse

Den ordinære generalforsamling i FHH90 blev som annonceret afholdt d. 13. marts 2019. I den forbindelse blev Uffe Stig Hartung Petersen valgt som kasserer for FHH90, og bestyrelsesmedlemmer Anne Knudsen og Dorthe Hansen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Katja Lund og Kristina Kæmpe blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen i FHH90 består det kommende år derfor af følgende medlemmer:

Like FHH90's Facebook side, læs opslagene på siden og se mere under Begivenheder.

 Udskriv